tt

עיריית רחובות משיקה קו חם להורים עם צרכים מיוחדים

עיריית רחובות משיקה קו חם להורים עם צרכים מיוחדים

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שימו לב: יש מי שיקשיב וייעץ לכם בשעות הער. בכל יום בין השעות 19:00-21:00 בטלפון 08-9392106, מוקד העירייה יעביר את השיחה לכונן מהקו החם

הורות לילדים עם צרכים מיוחדים אינה קלה בימי שגרה, ובוודאי שהיא מאתגרת יותר בשעת חירום. השהייה עם התלמידים בבית מעוררת קשיים, התלבטויות, מחשבות ובעיקר משאירה את ההורים בתחושה שהם לבד.

אגף החינוך בעיריית רחובות פותח "קו חם" להורים לילדים עם צרכים מיוחדים שיופעל ע"י הורים לילדים עם צרכים מיוחדים.

באמצעות הקו הזה ניתן יהיה לחלוק את האתגרים, להתייעץ, לדבר עם אוזן קשבת ומבינה- ובעיקר להרגיש יחד.

הקו החם יפעל החל מהיום, יום א 22.3.20, בכל יום בין השעות 19:00-21:00 בטלפון 08-9392106, מוקד העירייה יעביר את השיחה לכונן מהקו החם.

זהר בלום, מ"מ רה"ע ומחזיק תיק החינוך: "כמי שמלווה את הורי ותלמידי החינוך המיוחד למעלה מעשור, אני ער למצוקה הרבה בה נמצאים ההורים בעת הזאת ולכן אני נכון להוביל כל יוזמה שתסייע להם".

חברת המועצה אורית שרגאי מחזיקת תיק אוכלוסיות מיוחדות: "בתקופה מאתגרת זו אנו רואים את יופיו של עם ישראל והכוח שהאחדות וההירתמות מעניקות לכולנו . אנו דואגים לכולם ולא משאירים אף אחד לבד וללא מענה. הקו החם שמופעל עי הורים הוא עבורכם ובשבילכם וההוכחה לערבות ההדדית של כולנו אחד למען השני".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh