tt

עיריית רחובות ערכה ערב מכינות ושנת שירות לנוער קריית משה

עיריית רחובות ערכה ערב מכינות ושנת שירות לנוער קריית משה

עיריית רחובות קיימה מפגש חשיפה מיוחד למכינות ושנות שירות במתנ"ס קריית משה בשבוע שעבר,  על פי כל הנחיות משרד הבריאות.  את הערב הובילו תוכנית "ניצוץ" שפועלת במחלקה לנוער וצעירים באגף לשירותים חברתיים בשיתוף עם היחידה לקידום נוער בסניף קריית משה ומרכז ההכנה לצה"ל במחלקת הנוער באגף החינוך והנוער, "הטוקול" ותוכנית "צפונה דרומה" שפועלות בשיתוף מתנ"ס חוויות קריית משה.

בערב החשיפה קיבלו הנערים הסבר מפורט על האפשרויות העומדות בפניהם, והוצג להם מגוון רחב של מכינות, שנות שירות ומסלולי שירות לאומי אליהם יוכלו להצטרף.

לאחר מכן שוחחו המשתתפים באופן אישי עם שני בוגרי מכינה משכונת קריית משה ובוגרת שנת שירות אשר חלקו עימם תובנות מניסיונם האישי בתהליך וענו על שאלות שעלו במפגש.

ראש העיר רחמים מלול: "הכנס הנוכחי שיזמו המחלקה לנוער וצעירים באגף לשירותים חברתיים ומרכז ההכנה לצה"ל, מציג בפני הצעירים את האפשרויות הרבות העומדות לפניהם בטרם הגיוס לצה"ל. אני שמח על קיום כנס חשוב זה גם בתקופה הנוכחית, תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות".

מ"מ ראש העיר  מחזיק תיק החינוך זהר בלום: "כנס זה הינו חשוב והכרחי למארג הכנה לשירות משמעותי בצה"ל, ומגיע כחלק מסל פעולות רחב לאורך כל השנה בכל בתי הספר והמסגרות הבלתי פורמאליות אשר פועלות בעיר לטובת הנערים והנערות".

בת חן קרני, מנהלת האגף לשירותים חברתיים: "תוכנית "ניצוץ" היא תוכנית שפועלת במחלקה לטיפול בנוער וצעירים באגף לשירותים חברתיים ומטרתה ללוות מלשבי"ם וחיילים המתמודדים עם מורכבויות אישיות ומשפחתיות ולסייע להם להשלים בהצלחה שירות תקין בצה"ל. התוכנית פועלת בשיתוף פעולה עם הצבא, המשפחה ותוכניות נוספות בקהילה על מנת לסייע להם להשתלב בשירות משמעותי תוך סיום תקופת השירות בהצלחה".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh