tt

פעילות אנרגיות מתחדשות בעיר

פעילות אנרגיות מתחדשות בעיר

עיריית רחובות והחברה לפיתוח רחובות מקדמות את פעילות האנרגיות המתחדשות בעיר.

החשמל ברחובות הופך ירוק: בשבוע האחרון הסתיים מכרז להקמת פאנלים סולאריים על גבי מבני ציבור ברחבי העיר. הפרויקט כולל כ- 16 מבני ציבור, בהשקעה צפויה של כ- 7 מיליון ₪, וצפוי להפיק כ- 2 מגה וואט מדי שנה. בקרוב צפוי מכרז נוסף: הקמת קירוי סולארי לחניונים בסמוך למקומות פנאי ונופש וכן קירוי סולארי למגרשי ספורט.

ראש העיר, רחמים מלול: "המעבר לאנרגיות מתחדשות הוא צו השעה: הוא מביא לשמירה על הסביבה, מפחית את זיהום האויר, מביא לחיסכון באנרגיה ובמשאבי ציבור. בקרוב נצא למכרז סולארי נוסף, אשר יביא לניצול מיטבי של שטחי ציבור נוספים".

בחברה לפיתוח רחובות הביעו שביעות רצון מתהליך המכרז שהסתיים זה עתה להקמת פאנלים סולאריים על גבי מבני ציבור ברחבי העיר, וכן מהמציעים שניגשו למכרז, אשר עומדים בחוד החנית של הפעילות בתחום הסולאר והגישו הצעות אטרקטיביות.

ההכרזה על הזוכה במכרז תתקיים בשבועות הקרובים, לאחר בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף ובפרמטרים נוספים שהוגדרו.

תוצאות המכרז מגיעות לאחר פעילות מאומצת בת שנה, שבה פעלו בהל"ר למיפוי מבני הציבור ברחבי העיר, הגישו בקשה לקבלת מענק רלוונטי ממפעל הפיס ושיריינו מכסות בתעריף אטרקטיבי אל מול חברת החשמל, תעריף אשר עתיד לרדת בכ- 10% בסוף שנת 2020.

הפרויקט נשוא המכרז כולל כ- 16 מבני ציבור, וההיקף האנרגטי שלו עומד על כ- 2 מגה וואט, בהשקעה צפויה של כ- 7 מיליון ₪. משך הזמן לביצוע העבודות עתיד לעמוד על תקופה בת שנה.

לפי מחקר שערכו במשרד להגנת הסביבה ניתן לייצר 43% מהחשמל בישראל באמצעות פאנלים סולאריים – בתוך עשור.

בהל"ר פועלים באינטנסיביות לתרום למאמץ הלאומי, ועתידים בתקופה הקרובה לפרסם מכרז אטרקטיבי נוסף שיקדם אנרגיה ירוקה: הקמת קירוי סולארי לחניונים בסמוך למקומות פנאי ונופש וכן קירוי סולארי למגרשי ספורט.

ראש העיר, רחמים מלול: "המעבר לאנרגיות מתחדשות הוא צו השעה: הוא מביא לשמירה על הסביבה, מפחית את זיהום האויר, מביא לחיסכון באנרגיה ובמשאבי ציבור. בקרוב נצא למכרז סולארי נוסף, אשר יביא לניצול מיטבי של שטחי ציבור נוספים".

ניסים סלמן, מנכ"ל הלר: "על מנת לעמוד ברמת השירות העירונית לתושבי העיר, במקביל לצמיחתה, עלינו לחתור ללא הרף ליצירת מקורות הכנסה נוספים שאינם כרוכים בהגדלת נטל המס על תושבי העיר. מקרה אנרגיית השמש הינו מקרה קלאסי בו ניתן להשיג תשואה דו ספרתית על השקעות ולייצר הכנסה שוטפת לעירייה".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh