tt

ראש העיר, רחמים מלול בכנס ערים תאומות בעיר בצרפת

ראש העיר, רחמים מלול בכנס ערים תאומות בעיר בצרפת

ראש העיר שוהה בליון במסגרת משלחת ראשי ערים מטעם מרכז השלטון המקומי

אתמול אחרי הצהריים השתתף ראש העיר כאחד הדוברים בפאנל שדן בדרכים לשיתוף פעולה המבוזר בין צרפת וישראל. בדבריו התייחס ראש העיר לתרומה שיש לכך ליחסי ישראל וצרפת וכן להגדלת היקף העלייה לישראל.

כזכור, במרכז השלטון המקומי הוציאו בתחילת השבוע משלחת מכובדת של ראשי ערים מישראל לליון, צרפת. חברי המשלחת משתתפים בימים אלה בכנס בינלאומי גדול בנושא ערים תאומות. לרחובות יש הסכם ׳ערים תאומות׳ עם גרנובל  בצרפת.
ראש העיר רחמים מלול הוזמן במיוחד להשתתף בכנס.

היום בבוקר צפוי מלול לדבר כיו״ר משותף של שולחן עגול  בנושא ״תרבות, מורשת והסטוריה״, ויפרט בו על הפיכתה של רחובות ומיתוגה כעיר התרבות בישראל.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh