tt

רח' משה פריד ייסגר לתנועת משאיות וכלי רכב כבדים

רח' משה פריד ייסגר לתנועת משאיות וכלי רכב כבדים

ראש העיר נענה לבקשת התושבים: רחוב משה פריד ייסגר לתנועת משאיות וכלי רכב כבדים.

לבקשת סגן ראש העיר ומחזיק תיק חזות העיר עו״ד יניב מרקוביץ׳, הנחה ראש העיר רחמים מלול, לסגור לאלתר את רחוב משה פריד לכניסת משאיות לכל תקופת הבנייה.

המשאיות והכלים הכבדים יופנו לנסוע לאתרי הבניה במקום דרך כביש עפר חלופי בדרך הים.

ההנחיה הגיעה במענה לבקשות מצד תושבי הרחוב, אשר פנו לעיריית רחובות בבקשה לטפל במפגע החול והאבק שנוצר ברחוב, בשל הקרבה לאתרי הבנייה ונסיעת המשאיות והכלים הכבדים ברחוב- מהאתרים ואליהם.

תלונות התושבים נפלו על אוזניים קשובות בעירייה, ולאחר חשיבה בדבר פתרון אפשרי שיסייע להקל על המצב בשל התמשכות הבנייה- הוחלט לסגור את הכניסה לרחוב לתנועת משאיות וכלי רכב כבדים אשר נכנסים לאתרי הבנייה ויוצאים מהם.

ליאור שוקרי, מנהל אגף התנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני יטפל בסגירת הכביש בהקדם האפשרי על ידי הצבת תמרורים מתאימים , ובאכיפת הנושא מול הקבלנים.

כל זאת בהמשך לטיפול המקיף ברחוב: לפני מספר ימים הודיעה העירייה לתושבים כי ביום א', 12.5 ייסגר הרחוב לתנועת כלי רכב וחניה בין השעות 8:00-16:00, לשם ביצוע עבודות ניקיון יסודיות, ואיסוף עודפי עפר ברחוב משה פריד לרווחת התושבים.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh