tt

שדרוג פארק "רחובות ההולנדית" והגברת הניקיון בשכונה

שדרוג פארק "רחובות ההולנדית" והגברת הניקיון בשכונה

בפגישה מוצלחת בין ראש העיר רחמים מלול וסגנו יניב מרקוביץ' לבין נציגי שכונת רחובות ההולנדית הוחלט להתחיל בעבודות לשדרוג הפארק, הריסת המזרקה הישנה והגברת הניקיון והגינון בשכונה* השבוע יחלו העבודות בפארק.

לפני כשבועיים התקיימה פגישה בין ראש העיר, רחמים מלול, וסגנו עו"ד יניב מרקוביץ' מחזיק תיק חזות העיר, לבין נציגי שכונת רחובות ההולנדית, בנוגע למספר נושאים הנוגעים לשכונה. מטעם השכונה השתתפו בפגישה לבנה בן יצחק, חני גייטס-רובין, ושרית גורן רצאבי.

בין הנושאים שנדונו היו: הפארק המרכזי, ניקיון השכונה, גינון חסר, הספורטק ותחנת המעבר לפסולת.

בסיום הפגישה סוכם כי העירייה תתחיל באופן מיידי את העבודה בפארק, על מנת לשדרג את הסביבה ולתקן את הדרוש תיקון ( החלפת כל הפחים, ספסלים מונגשים לבעלי מוגבלויות, הוצאת ריהוט רחוב ישן וכיו"ב). כמו כן, המזרקה במקום, שהפכה למטרד לדברי התושבים, תוסב לגינה עשירה ומגוונת.

מתקני המשחק יעברו בדיקה מחודשת, ישופצו ויתוקנו בכל המקומות הדורשים תיקון ותיערך להם שטיפה מיוחדת.

במתחם העליון פורקו השולחנות מבטון והשטח ירוצף מחדש ויותקנו בו כפיילוט ראשון בעיר משחקי רצפה במתכונת "משחקים של פעם" (קלאס, ים יבשה, סולמות ונחשים ועוד).

ביחס לתחנת המעבר עודכנו התושבים כי העירייה פועלת בימים אלו לשדרוג תחנת המעבר, קירוי וצמצום מפגעי הריח מהמקום וזאת לצד חיפוש חלופה אחרת ברחבי העיר שתביא להעתקת פעילות תחנת מהעבר ממיקומה הנוכחי.

כמו כן, הוחלט על תגבור צוותי הניקיון והטיאוט בשכונה החל מחודש ספטמבר בהוספת עובדי ניקיון נוספים, שני מועדים נוספים בכל שבוע של רכבי טיאוט ופעולות גינון נקודתיות לטיפול בערוגות לא מפותחות.

לבנה בן יצחק: "וועד שכונת רחובות ההולנדית מודה לראש העיר, רחמים מלול ולסגנו, עו"ד יניב מרקוביץ', על הקשב לצורכי השכונה ותושביה".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh