tt

שיח גלריה בתערוכה "מפלצות חבויות" בבית מיכל ברחובות יתקיים ב-7.4

שיח גלריה בתערוכה "מפלצות חבויות" בבית מיכל ברחובות יתקיים ב-7.4

במסגרת התערוכה "מפלצות חבויות", המוצגת בבית מיכל, הפועל תחת החברה העירונית רחובות, יתקיים שיח גלריה ביום חמישי, 7.4, בשעה 20:30, בגלריה 10 בבית מיכל, שם מוצגת התערוכה. במסגרת שיח הגלריה תתקיים שיחה בין אוצרת התערוכה, דינה יקרסון, לאמנים המציגים בה: אלעד רוזן, קרולינה להן ומאיר טאטי וכן יוקרן סרט אנימציה קצר

התערוכה שואבת השראה ממוטיב הפחד שחוזר על עצמו בספרות ילדים ונוער ומתגלם במפגש עם מפלצות חבויות, חיות מפחידות ומצבים מאיימים. בדרך כלל, ההסכמה לפגוש את הרגש העז ולנכוח במצבים מסוכנים מהווה רגע השיא של הספר, הקתרזיס שבעקבותיו הפחד נעלם, והגיבור הראשי חווה תהליך טרנספורמטיבי. המפגש המכוון עם הגורם המאיים מוכר לנו גם מסוגות קולנועיות, מתרבות הקומיקס ומעולמות הפסיכותרפיה.

פעמים רבות ספרות הילדים מטשטשת את הגבולות בין הדמיון והמציאות. בקריאה בוגרת, המפלצות או החיות המתחבאות בפינות הבית נקראות כפרי דמיונם של גיבורי הספר. לעומת זאת, עבור הילדים, הדמויות המאיימות הינן ממשיות כפי שהן נתפסות על ידי הגיבורים. אופן הכתיבה  המתוחכם מאפשר את הקריאה הכפולהזו הילדית וזו הבוגרתואת ביטול ההיררכיה בין המטאפורי לממשי.

העבודות שמוצגות בתערוכה "מפלצות חבויות" מדמות חוויית שיטוט בין דפי ספר פתוח שבו האיורים קמים לתחייה בדמות ציורים, פסלים ווידאו. העבודות מעלות שאלות בנוגע למשיכה הקולקטיבית שלנו לפחדים ילדייםקמאים בספרות ובקולנוע. ספק מאיימות וספק מצחיקות, הן מזמינות את הילדים והמבוגרים להסכים להתיידד עם המפלצות שמתחת למיטה המדומה של הגלריה.

התערוכה תינעל ב-13.5.22.

כתובת: בית מיכל, רח' הגר"א 10 רחובות, טלפון: 08-9467998.
שעות פתיחה: ימים א ב ג ה 16:00-19:00, ב ד 9:00-12:00, ובתיאום מראש.
הכניסה חופשית ובהתאם להנחיות משרד הבריאות

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh