tt

תביעת אובדן כושר עבודה

תביעת אובדן כושר עבודה

מעסיקים חייבים לשמור על בטיחות עובדיהם במקומות העבודה, ולרוב, אף עושים זאת. יחד עם זאת, עלולים להיווצר מקרים בהם עובד נפגע בנסיבות שונות. לעיתים, עקב תקלה, יש מקרים של חוסר תשומת לב או טעויות, יש אשר נגרמים בדרך לעבודה או ממנה ועוד. הפגיעות עלולות להיות קלות אבל חלקן גם חמורות, כאשר הקשות ביותר גורמות לנכות או, חלילה, למוות. אובדן כושר עבודה כתוצאה מנכות או ממחלת מקצוע שהתגבשה אצל העובד לאורך זמן בגלל תנאי עבודתו היא בעיה, יחסית, נפוצה.

כאשר העובד מאבד כושר עבודה הוא יכול לאבדה זמנית או לצמיתות, וזכותו היא להגיש תביעת אובדן כושר עבודה. התביעה מוגשת לביטוח הלאומי, ובמקרים רבים, גם לחברת הביטוח של המעסיק. היא מתקבלת ונידונה ולאחר הבדיקות הם מחליטים מה לעשות לגביה. ברוב המקרים היא מתקבלת אבל יש אחרים, לא מעטים, בהם היא נדחית על הסף או שרק חלקים ממנה מתקבלים. הסיבות לאי ההסכמות שונות ויוצרות חילוקי דעות בין שני הצדדים.

עורך דין לעינייני ביטוח המתמחה בתחום יכול לסייע רבות לכל מי שלדעתו נפגע וטענותיו אינן מתקבלות או מתקבלות רק בחלקן. מומלץ לערב אותו כבר בשלבים הראשונים וכאשר ברור כי הפגיעה הינה חמורה. הוא יכול לייעץ ולסייע להתנהל מול המעסיקים והמוסדות השונים. יש צורך לנהל רישום לגבי אופן הפגיעה, להביא עדויות מאנשים, לצלם את מקום הפגיעה ולאסוף נתונים מהזירה ככל הניתן. כמובן, שיש צורך לשמור על כל המסמכים הרפואיים הנדרשים, את ההוצאות עבור טיפולים ואחרות נוספות ועוד.

עורך דין יקפיד שהנפגע לא יבצע טעויות קשות שעלולות לפגוע במאמציו להשיג את הפיצוי המגיע לו. במידה והוא מקבל את התיק לידיו הוא ילמד אותו וינסה לקבל פיצוי מחוץ לכותלי בית המשפט. כאשר הדבר אינו עולה בידו הוא יגיש תביעת אובדן כושר עבודה ויטען טיעוניו בבית הדין. הוא יציג את המסמכים הרפואיים והאחרים, יביא תקדימים התומכים בטיעוניו וינסה ככל יכולתו להשיג את הפיצוי עבור ללקוחו. כל פיצוי כספי יסייע ללקוח לשפר את איכות חייו לאחר הפגיעה. מומלץ לשכור שירותי עו"ד בעל מוניטין בתחום.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh