tt

כ- 3600 תלמידים צפויים להירשם לכיתות א' לשנה"ל תשע"ט

כ- 3600 תלמידים צפויים להירשם לכיתות א' לשנה"ל תשע"ט

הרשמה תתקיים באמצעות אתר האינטרנט העירוני ותחל ביום רביעי, 17 בינואר ותסתיים ביום 6 בפברואר 2018.

השנה יחל תהליך ה"בחירה המבוקרת" בחמישה בתי ספר בעיר: בכור לוי, פרחי המדע וניצני המדע וכן סמילנסקי ושריד. העירייה תפתח מרכז סיוע ברישום להורים הזקוקים לכך. ראש העיר, רחמים מלול: "אנו מאחלים בהצלחה לכל ילדי הגנים לקראת המעבר לבית הספר, ונסייע בכל הנדרש להורים הנרגשים".

עיריית רחובות, באמצעות המחלקה לחינוך יסודי באגף החינוך והנוער, פותחת השנה את ההרשמה לתלמידים העולים לכיתות א' לשנה"ל תשע"ט. ההרשמה תתאפשר באמצעות אתר האינטרנט העירוני.

עם פתיחת הרישום, ייפתחו אזורי הרישום לבחירה מבוקרת של ההורים בחמישה בתי ספר שחולקו לשני אשכולות:

באשכול 1 – בתי הספר בכור לוי, פרחי המדע וניצני המדע ההורים יוכלו לרשום את ילדיהם לבית ספר בדירוג העדפות לפי בחירתם מאותו אשכול, וכן באשכול 2 – בתי הספר סמילנסקי ושריד. הרישום לבתי הספר ייערך מתוך אשכולות הבחירה והוא יתבצע במהלך תקופת הרישום באמצעות מערכת הרישום באתר העירוני בלבד. ילדים המשתייכים לחמשת אשכולות הבחירה המבוקרת יוכלו להירשם רק באמצעות האתר העירוני.

הרישום באשכולות הבחירה המבוקרת ייערך רק באמצעות אתר האינטרנט העירוני.

השבוע ובשבוע הבא ייערכו ימים פתוחים בבתי הספר, על מנת שההורים יוכלו להתרשם בטרם סימון בחירתם:

בבי"ס פרחי המדע – ביום שישי, 5.1.18  8:15- 9:30

בבי"ס בכור לוי – ביום שישי, 5.1.18   10:15- 11:30

בבי"ס ניצני המדע – ביום שישי 12.1.18 8:15- 9:30

בבי"ס סמילנסקי – ביום שישי 5.1.18 8:15- 9:30

בבי"ס שריד – ביום שישי 5.1.18 9:45- 11:00

בשאר בתי הספר הרישום ייערך כרגיל, על פי אזורי הרישום המופיעים באתר האינטרנט העירוני, ויתאפשר גם באמצעות האתר העירוני וגם במזכירות בתי הספר.

ראש העיר, רחמים מלול: "אנו מאחלים בהצלחה לכל ילדי הגנים לקראת המעבר לבית הספר, ונסייע בכל הנדרש להורים הנרגשים".

סגן ראש העיר ומחזיק תיק החינוך, זהר בלום: "אנו עוסקים בהכנה לרישום לכיתות א' במשך כל ימות השנה ולא רק בימים אלה. השנה התחלנו במודל הבחירה המבוקרת ואני גאה על כך שהבאנו את החדשנות ואפשרות הבחירה להורים – גם לרחובות"

מנהלת המחלקה לחינוך יסודי, שרה והב: "בשנים האחרונות אנו עוסקים בפיתוח ייחודיות בבתי הספר, בשיתוף משרד החינוך. במקביל, מושם דגש על מודל הבחירה המבוקרת, אשר מאפשרת לתושבים,  בחירת בית ספר מתוך אשכול בתי הספר, בהתאם תוך בקרה מצד העיריה. מודל זה יתאפשר בשנת הלימודים תשע"ט ל- 5 בתי ספר, כאשר הכוונה היא להרחיב את התכנית לכלל בתי הספר בעיר. אנו מאחלים לכל ההורים והילדים שנת לימודים פורייה ומוצלחת".

סיכויו של תלמיד ללמוד במוסד הסמוך לביתו גדולים, אם יירשם במועד הרישום.

המחלקה לחינוך יסודי בעיריית רחובות תפתח מרכז רישום לסיוע בתקופת ההרשמה.

הורים המבקשים סיוע בביצוע הרישום באמצעות האינטרנט והורים בעלי דרכונים, מוזמנים להגיע למרכז הרישום של עיריית רחובות, בין התאריכים יום רביעי, א' בשבט תשע"ח, 17.1.18, עד יום שלישי, כ"א בשבט תשע"ח, 6.2.18, רחוב ביל"ו 2, באולם בקומה שניה, בימים א' – ה', בין השעות 8:00 – 12:00, יום ג', גם בין השעות 16:00 – 18:00.

מידע והנחיות רישום, מופיע בחוברת שהופצה להורים, באתר העירוני ובפייסבוק.

לפרטים ניתן לפנות למחלקה לחינוך יסודי, בטל': 08-9392889, ,9392418/34, בימים א' – ה', בין השעות 8:00 – 15:00.

לידיעת ההורים – בבתי הספר פועלים צהרונים של החברה העירונית.

ניתן לקבל פרטים במשרדי החברה העירונית בטל: 08-6683887, 08-6683890.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
36104_banerim5
reh
36104_banerim5