tt

התושבים מוזמנים להשפיע

התושבים מוזמנים להשפיע

שיתוף ציבור – עיריית רחובות מובילה תוכנית להתחדשות עירונית באושיות: התושבים מוזמנים להשפיע. בימים אלו ממש עיריית רחובות מקדמת תכנית כוללת להתחדשות עירונית בשכונת אושיות. העיריה מבקשת להתחשב בדעתם של התושבים בנושא, ולהבין מה צרכי התושבים באמצעות שאלון מפורט באתר העירוני.

ראש העיר רחמים מלול: "על מנת שנוכל לבנות תכנית מיטבית עבור תושבי השכונה, אנו קוראים להם הביע את דעתם, להשתתף בתהליך, להשיב על השאלון ולהשפיע".

ראש העיר, רחמים מלול, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון, מוביל תכנית להתחדשות כוללת בשכונת אושיות. לתוכנית זו פוטנציאל פיתוח ושיפור משמעותי עבור תושבי השכונה: החל משיפור תנאי המגורים והמרחב הציבורי דרך שיפור איכות החיים בשכונה ועד שיפור איכות השכונה במרחב העירוני. ועדת ההיגוי אשר מובילה את הפרויקט היא פרי שיתוף פעולה בין עיריית רחובות והמשרד לשיכון ובינוי החלה כבר בהליכי התכנון וכוללת פאנל מומחים מקצועיים בתחומי תכנון, בינוי ופיתוח.

בשלב זה עוסק צוות התכנון בלימוד השכונה, צורכי התושבים ומשמעותיהם. על כן השתתפות התושבים והבעת דעתם הינה קריטית בשלב זה, טרם קבלת ההחלטות. על מנת למפות את צרכיי התושבים באופן מיטבי נבנה שאלון ייעודי על ידי ועדת היגויי של הפרויקט להתחדשות עירונית בשיתוף מרכז הגישור והדיאלוג העירוני.

מטרתו לבחון את דעת ועמדות התושבים בנוגע להתחדשות עירונית בשכונתם, וללמוד את עמדותיהם וצרכיהם בזמן אמת, וכן ליצור את התוכנית האופטימאלית עבור התושבים. עיריית רחובות קוראת לתושבי השכונה לנצל הזדמנות זו להשפיע על קבלת ההחלטות ולהשתתף בעיצוב פני השכונה.

שאלון מקוון ניתן למלא באמצעות האתר העירוני – WWW.REHOVOT.MUNI.IL

טפסים למילוי ידני ניתן לקבל במתנ"ס אושיות ובאמצעות העובד הסוציאלי הקהלתי בשכונה.

לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז הגישור והדיאלוג העירוני בטלפון:  08-6437106.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
36104_banerim5
36104_banerim5
reh