tt

הגדלת תקציב העירייה לעמותת על"ה

הגדלת תקציב העירייה לעמותת על"ה

ראש העיר הבטיח ליו"ר על"ה החדש כי יגדיל את תקציב העירייה לעמותה אך באופן מופחת.

ביום רביעי האחרון התקיימה פגישה ראשונה בלשכת ראש העיר רחובות בין יו"ר על"ה הנבחר, צבי טרופ לבין ראש העיר רחמים מלול, מנכ"ל העירייה דורון מילברג וראש לשכת ראש העיר דוד אשכנזי, נוכח מצבה הכלכלי של על"ה, העמותה למען המבוגר ברחובות, אשר נמצאת במצב הישרדותי וקיומי.

מטרותו של יו"ר על"ה, צבי טרופ, בהגיעו לפגישה היו: חידוש והידוק הקשר עם ראש העיריה מר רחמים מלול וכן בקשתו להעלאת תקציב העירייה לתמיכה בעמותה שלא השתנה במשך ששת השנים האחרונות. לדבריו של טרופ הפגישה התקיימה באווירה חמה. ראש העיר הביע את נכונותו ורצונו לתמוך בעל"ה והבהיר שהוא אכן יגדיל בשנת 2019 את תקציב העמותה, אך הגדלת התקציב לא תגיע לסכום אותו טרופ מבקש.

"תזכור שאין לך דוד עשיר שיכול לכסות על הגירעונות שלך בסוף השנה. על"ה תצטרך בסופו של יום לעמוד ברשות עצמה" אמר מלול לטרופ שבעיקרון מסכים עם אמירה זו. בנוסף, הבטיח ראש העיר כי יפעל אל מול השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל, באשר ליתרת ההתחייבויות הכספיות של המשרד לעמותה, התחייבויות שעדיין לא שולמו בגובה של מיליון ש"ח.

בנוסף לראש העיר, דורון מילברג, מנכ"ל העירייה אף הוא הביע את תמיכתו בעל"ה ואמר שיבדוק כיצד ניתן לסייע לעמותה באמצעות תב"רים (תקציבים בלתי רגילים) העומדים לרשות העירייה.

בסיום הפגישה טרופ ביקש להודות לראש העיר ולמנכ"ל העירייה על נכונותם לסייע. "אני אמשיך לפעול ללא לאות למען הגדלת תמיכת העירייה בעמותה על מנת שנוכל להמשיך ולהעניק את כלל שירותי העמותה, לצד פיתוח תוכניות חדשות עבור מבוגרי העיר הזקוקים לשירותים אלו."

בתמונה: יו"ר על"ה צבי טרופ

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh