tt

ככה חוגגים: חג הסיגד ביבניאלי

ככה חוגגים: חג הסיגד ביבניאלי

תצוגה מרהיבה, טקס "בונה", סדנת ריקודים, מפגשים עם סופרים ואירוח תלמידים מבי"ס עמית: כך חגגו היום את הסיגד ביום שיא ייחודי בבית הספר הממלכתי יבניאלי.

בבית הספר הממלכתי יבניאלי קיימו יום שיא מושקע, מגוון ומרשים לרגל "חג הסיגד", בנוכחות מנהלת אגף החינוך, אפרת צוקרמן, ומנהלת המחלקה לחינוך יסודי, שרה והב.

התלמידים נחשפו במהלך היום לעושר התרבותי של הקהילה האתיופית דרך מפגשים עם סופרים, סיור בתערוכת חפצי נוי ותשמישי קדושה, טקסים מיוחדים של הקהילה ועוד.

בית הספר אירח תלמידים מביה"ס "ניצני המדע" וקיים מפגשים משותפים בין הקבוצות השונות. נציגי ההורים היו שותפים גם כן בהפעלת חלק מהפעילויות.

היום נפתח בטקס חגיגי המלווה בשירים ובהמחזה ע"י תלמידי בית הספר יבניאלי והצוות החינוכי.

בבית הספר הוקמה במיוחד תצוגה מרהיבה של חפצי נוי, תשמישי קדושה, כלי נגינה ייחודיים, פרטי לבוש ותבלינים. התצוגה הוקמה ע"י מר ברקו סמואל והיא לוותה בהסברים ובהדגמות.

"טקס בונה"- לטקס "הבונה" משמעות רבה בקרב יהודי אתיופיה. בטקס זה דנים על בעיות חברתיות,  משפחתיות, סכסוכי שכנים ועוד מעלים פתרונות ופותרים סכסוכים, המנחה הרחיבה על משמעות הטקס וחשיבות שלושת הסבבים שבו והתלמידים טעמו מטעמים המוגשים בטקס זה.

סדנת ריקוד- הריקוד האתיופי מאופיין בתנועות של הזזת כתפיים וצוואר והתלמידים למדו בדרך חוויתית אודות הריקוד המסורתי ועל התהוותו.

התלמידים נפגשו עם הגב' נעמי שמואל, סופרת, אנתרופולוגית ומנחת הורים. ספריה עוסקים בעיקר בסוגיות של זהות ושייכות ורב תרבותיות דרך המפגש עם יוצאי אתיופיה בארץ.

מפגש נוסף נערך עם הסופר מר מנברו שמעון, מנהל פיתוח קהילה ומנחה מגשרים  ב"מרכז הישראלי לחדשנות בחינוך" אשר כתב את הספרים "הצמות של מימי" ו"תראו מי בא לסיגד". במפגש יחשוף הסופר את התלמידים למשמעות חג הסיגד, לכמיהה לירושלים.

למידת עמיתים- בהמשך היום נערכה הרצאה על משמעות חג הסיגד בקרב יהודי אתיופיה לצוות החינוכי במסגרת "חדר מורים לומד".

רוית חדד חכמו, מנהלת בית הספר יבניאלי: "אנו מקווים שדרך למידה משמעותית הצלחנו לחשוף את התלמידות והתלמידים ליופיה של התרבות של אחינו יוצאי אתיופיה. היום הזה יצר  ניצנים של חיבור ואחווה הדדית, קבלת האחר, שונות, מעורבות חברתית וכבוד איש לרעהו, ערכים אשר על פיהם אנו פועלים ומחנכים כל השנה".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh