tt

התכנית האסטרטגית לנכסים מניבים של הל"ר יוצאת לדרך

התכנית האסטרטגית לנכסים מניבים של הל"ר יוצאת לדרך

בשורה לתושבי שכונת רחובות המדע: בקרוב בית קפה בשכונה. בימים אלה בחרה הל"ר זוכה להפעלת הנכס המסחרי בשכונת רחובות המדע: דפנ'ס קונדיטוריה* בתהליך השתתפו גם נציגי השכונה.

מעת כניסתו לתפקידו מוביל מנכ"ל הל"ר (החברה לפיתוח רחובות), ניסים סלמן, תכנית אסטרטגית ארוכת טווח להגדלת מאגר הנכסים המניבים לעירייה. בחברת הל"ר פועלים לקידום הנושא בקדחתנות, ובימים אלה התחילו במימושה עם

הנכס המניב הראשון, בשכונת רחובות המדע, ממוקם ברחוב מייקל לויט 8 בשכונה, בסמוך לקומפלקס הכולל 2 גני ילדים, הנכס הינו בשטח 137 מ"ר ויועד למטרת בית קפה שכונתי. על ניהול התכנון והביצוע אחראית סמנכ"לית הפרויקטים של החברה- מיטל קופרברג. המבנה בתהליכי בנייה, וצפוי להסתיים בחודשים הקרובים. בית הקפה אמור להתחיל לפעול בעוד כחצי שנה, על פי ההערכות.

בשבועות האחרונים התנהל מכרז להשכרת השטח לצורך הקמת בית קפה במקום, שהובילה סמנכ"לית פיתוח עסקי, עו"ד עדי מוטולה ספיר. בשבוע שעבר התקבלה החלטה להשכירו לזוכה- דפנ'ס קונדיטוריה, שתפתח במקום בית קפה וקונדיטוריה.

בוועדת האיכות של המכרז היו חברים: חבר המועצה ומחזיק תיק התחדשות עירונית ופרויקטים- גיא צור, מנכ"ל הל"ר- ניסים סלמן וסמנכ"לית פיתוח עסקי עו"ד עדי מוטולה ספיר.

לוועדת האיכות היו שותפים, כמשקיפים, נציגי וועד השכונה: יו"ר הועד מר אלי בן ברון ומר ארז מור.

ניסים סלמן, מנכ"ל הלר: "מדובר בבשורה של ממש לעיר ולשכונה. אנו עמלים רבות בהל"ר להגדלת מאגר הנכסים המניבים לעירייה, תוך חשיבה מעמיקה על צורכי העיר. זוהי דוגמא מצוינת  להתחשבות בצרכי התושבים בשכונה בתהליך".

עו"ד עדי מוטולה- ספיר, סמנכ"לית פיתוח עסקי בהל"ר: "המועמדים אשר ניגשו למכרז נדרשו לעמוד בתנאי סף מקצועיים וכלכליים, לרבות הצגת קונספט שיתאים לאופי השכונה. אנו מאחלים לזוכה הצלחה, ומקווים כי כניסתו לשכונה תהווה תוספת מרעננת לאיכות החיים בשכונה ולמענה על צורכי התושבים".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh