tt

תחרות העיצוב החינוכית תהפוך למסורת

תחרות העיצוב החינוכית תהפוך למסורת

לראשונה ברחובות: סיסמאות הניקיון של תלמידי העיר- על צי משאיות האשפה של העירייה.

ביוזמת סגן ראש העיר ומחזיק תיק חזות העיר, עו"ד יניב מרקוביץ', בכל בתי הספר בעיר נערכה תחרות בנושא השמירה על הניקיון מטעם אגף חזות העיר ואגף החינוך והנוער. הועדה והציבור בחרו ארבעה סלוגנים ששלחו תלמידי בן צבי, סמילנסקי, רון ארד ובארי בשדה. החל מהשבוע הם מתנוססים על צי משאיות האשפה של האגף לשיפור חזות העיר!

סגן ראש העיר, עו"ד יניב מרקוביץ, מחזיק תיק חזות העיר: "הדור הצעיר הוא שותף חשוב בשיפור נראות המרחב הציבורי. החלטנו להפוך את היוזמה למסורת, ולרענן אחת לשנה את מראה משאיות האשפה. כך נעלה את המודעות לחשיבות הנושא בקרב ילדים ובני נוער, ונשמור על המשכיות בהסברה החינוכית מול תלמידי רחובות. תחרות הסלוגנים היא אחד החלקים החינוכיים בקמפיין ההסברה העירוני שלנו לניקיון ושמירת הסביבה, ותוצאותיה ישולבו בקמפיינים הסברתיים נוספים".

בפעם הראשונה ברחובות, הדור הצעיר נוטל חלק בהסברה למען שמירה על ניקיון העיר: הסיסמאות המתנוססות החל מהשבוע על משאיות האשפה בעיר הן תוצאה של תהליך הסברתי וחינוכי בן מספר חודשים, ששיאו בהחלפת המראה של משאיות האשפה, ביוזמתו של עו"ד יניב מרקוביץ', סגן ראש העיר ומחזיק תיק חזות העיר.

כחלק מתהליכי הסברה חינוכית להעלאת המודעות על חשיבות השמירה על הניקיון והסביבה נערכה תחרות עירונית בקרב כלל תלמידי בתי הספר היסודיים והעל – יסודיים בעיר. מדובר בהצעה שהעלו בפני מרקוביץ' חלק מחברי מחאת הניקיון, שעימם הוא עומד בקשר שוטף.

בתום התחרות, עלו לגמר  שישה סלוגנים שנבחרו על ידי וועדת שיפוט עירונית: מתוכם נבחרו ארבעה סלוגנים : שלושה מהסלוגנים נבחרו על ידי תושבי רחובות באמצעות ההצבעות בעמוד הפייסבוק העירוני ואחד נוסף נבחר על ידי וועדת השיפוט העירונית.

בהתאם לתכנון, השבוע הותקנו ארבעת הסלוגנים שעוצבו לשלטים גדולים, על צי משאיות הזבל של מערך האגף לחזות העיר, ובימים אלה ניתן יהיה לראות אותן ברחבי העיר רחובות.

בשל הצלחת התחרות ותהליך ההסברה החינוכי בכלל, החליט מרקוביץ' כי היא תהפוך למסורת, ותתקיים מדי שנה, בשיתוף אגף החינוך. כך, יחליפו משאיות האשפה פעם בשנה את המראה שלהן.

ראש העיר, רחמים מלול, סגנו, עו"ד יניב מרקוביץ', מחזיק תיק חזות העיר, ממלא מקום ראש העיר, זהר בלום, מחזיק תיק החינוך, ואפרת צוקרמן, מנהלת אגף החינוך בעיריית רחובות, התרשמו השבוע מקרוב מתוצאות ההסברה החינוכית על המשאיות (תמונה מצורפת).

סגן ראש העיר ומחזיק תיק חזות העיר, עו"ד יניב מרקוביץ': "החזות החדשה של משאיות האשפה בעיר מזכירה לכולנו שגם התלמידים בעיר מחויבים לניקיון ולסביבה. תחרות הסלוגנים היא אחד החלקים החינוכיים בקמפיין ההסברה העירוני שלנו לניקיון ולשיפור נראות המרחב הציבורי, ואנו פועלים במגוון דרכים להמשיך בפעילות החינוכית. הדור הצעיר הוא שותף חשוב בשיפור נראות המרחב הציבורי ובשל הצלחת התחרות והתוצאות שהשגנו- החלטנו להפוך את זה למסורת, ולרענן אחת לשנה את מראה משאיות האשפה. כך נעלה את המודעות לחשיבות הנושא בקרב ילדים ובני נוער, ונשמור על המשכיות בהסברה החינוכית מול תלמידי רחובות. אני מודה לכל השותפים לתחרות, לבתי הספר שהתגייסו לתחרות, ולכל התושבים והתושבות שהשתתפו בהצבעה".

ארבעת הסלוגנים שנבחרו ושולבו על משאיות האשפה:

"חזות העיר- זה בידיים שלנו: נאמנים לניקיון לעתיד של כולנו", הוגש על ידי תלמידי בית הספר בן צבי וצבר את מירב ההצבעות.

"כשהאשפה לא סביבנו, יותר נעים ברחובות עירנו" של בית הספר סמילנסקי, הגיע למקום השני.

הסלוגן "רחובות בוחרת נקי", של בית הספר ע"ש רון ארד במקום השלישי.

"צעד קטן לפח, צעד גדול לסביבה" הסלוגן של בית הספר בארי בשדה.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh