tt

אבנר הייזלר סיכון באובדן מפרנס

אבנר הייזלר סיכון באובדן מפרנס

אחד הדאגות של משפחות רבות הוא במצב, שיאבד מטה לחמן. ישנם משפחות המסתמכות מבחינה כלכלית על מפרנס יחיד ברגע שלמפרנס זה מתרחשת פטירה או נכות, המשפחה יורדת ברמת החיים במהירות רבה, והחיים של המשפחה משתנים מקצה לקצה. אבנר הייזלר מומחה לתביעות נגד חברת הביטוח מציין כי על פי הערכות של חברות הביטוח רוב משקי הבית נמצאים בביטוח, שאינו מושלם כלומר במקרה של פטירה או נכות הם אינם זכאים למלוא התשלום שיעזור להם לעמוד על רגליהם מחדש.  אבנר הייזלר מציין פרט חשוב נוסף כי כיום בניגוד לעבר לכל אדם יש ביטוח חיים הן מהעבודה שיש בפנסיה רכיב של ביטוח חיים, כמו כן כיום רוב האנשים לוקחים משכנתאות והבנקים מחייבים אותם בביטוח חיים, אך אבנר הייזלר מציין כי ביטוח משכנתא , ורכיב הפנסיה לא מספיק, וכך תמיד אפשר להגדיל סכום ביטוח החיים לסכום שיספיק לכם.

מה הם הסיכונים באבדן מפרנס יחיד?

לכמות המפרנסים במשפחה היא חלק מאיכות החיים של המשפחה. כאשר במקרים מסוימים, וזה יכול לקרות לכולם, אחד המפרנסים של המשפחה נפגע ואינו יכול לפרנס עוד. רמת ההכנסה למשפחה משתנה באופן מהיר מיוחד, אך במשפחות כאשר יש רק הורה יחיד שמפרנס. משפחה עלולה להגיע לפת לחם.

אבנר הייזלר מציג את הפתרון המושלם למצבים מאין אלו, והוא הוספת סכום כסף על ביטוח החיים שכבר יש למשפחה.

אבנר הייזלר ממליץ זאת בעיקר במקרים הבאים במיוחד:

  • משפחות שיש בתוכם מפרנס יחיד
  • ילדים שאין להם אף אחד שיפרנס אותם

מספר הילדים במשפחה הינה כמות חשובה במיוחד. אנשים רבים חושבים כי החסכונות שחסכו במהלך החיים יספיקו במקרה של פטירה, אך זה לא כך. לעיתים ההוצאות גדולות מאד והחסכונות נגמרים במהירות, אך אבנר הייזלר טוען שהביטוח חיים שיש כיום אינו מספיק למקרה זה, משום שמדובר במשפחה עם מפרנס יחיד עם הכנסה נמוכה או שהצטרף לביטוח הפנסיה מאוחר יותר. אז יש צורך בהגדלת הסכום של ביטוח החיים במקרה של פטירה.

סיבה נוספת לכך היא אי הוודאות אנשים נוטים לבטח בחסר ביטוחי, במקרה חוסר ודאות. אף אדם יודע בוודאות אם תהיה לו פרנסה, ואם הוא יחזיק בפרנסה זו זמן רב. תוספת חסר ביטוחי בביטוח חיים נותנת פתרון מושלם למקרה זה, על ידי תוספת של הוספת סכום חד פעמי לביטוח החיים ונרכש במסגרת פרטית.

*יודגש כי אבנר הייזלר אינו עורך דין, אך מומחה בהגשת תביעות אל מול חברות הביטוח על כל הצד הפרוצדורלי.

SeoWho – https://seowho.co.il/organic-seo/

צילום: pixabay

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh