tt

הילדים בחרו: לאנץ' טיים הוא ספק המזון החדש של צהרוני החברה העירונית

הילדים בחרו: לאנץ' טיים הוא ספק המזון החדש של צהרוני החברה העירונית

החל מהשבוע, ילדי הצהרונים של החברה העירונית בבתי הספר בעיר יקבלו ארוחות צהריים וארוחת ארבע מספק הזנה חדש: חברת לאנץ' טיים. הילדים היו שותפים מלאים בבחירת הספק החדש: הם טעמו את המנות של שבעת המתמודדים למכרז, נתנו ציונים ודרגו את המנות האהובות עליהם ביותר. מנכ"ל החברה העירונית איציק עובדיה: "בחירת הספק החדש תביא לשיפור בתחום המזון בצהרונים".

במסגרת השאיפה של החברה העירונית לשפר כל העת שירות טוב יותר לתלמידים ולהורים, החליטו בחברה העירונית לצאת למכרז הזנה חדש לאספקת ארוחות לצהרונים, על מנת לשפר את איכות הארוחות בצהרונים. למכרז ניגשו מספר מציעים המאושרים כספקי הזנה ע״י משרד החינוך, ועומדים בכל התקנים הנדרשים.

ילדי העיר רחובות בכל רחבי העיר, ייהנו בשנת הלימודים החדשה מתפריט חדש שיסופק על ידי ספק המזון "לאנץ' טיים", שנבחר על ידי ילדי העיר שטעמו את מנות שבעת הספקים שנגשו למרכז, ודרגו את המנות האהובות עליהם ביותר. מבין כולם נבחר "לאנץ' טיים", חברה המתמחה בארוחות לילדים, והתפריט צפוי להשתנות מעת לעת בהתאם לצורך ולביקוש, לטובת יצירת גיוון קולינרי לילדים. הורי הילדים וחברי ההנהגה ההורית היו שותפים מלאים לתהליך הבחירה.

מנכ"ל החברה העירונית, איציק עובדיה: "בחירת הספק החדש היא נדבך נוסף בשיפור השירות בתחום הצהרונים בכלל, ובנושא איכות המזון בצהרונים בפרט. אנו בטחים כי "לאנץ' טיים" תביא לשיפור בתחום המזון. נמשיך לפעול כדי לשפר גם תחומים נוספים, מתוך רצון לתת שירות מיטבי לילדים וההורים. ברצוננו להודות לצוותי אגף החינוך ולהנהגת ההורים העירונית על שיתוף הפעולה".

בחינת המציעים כללה בין היתר סיורים במטבחים, בדיקות איכות המזון, טעימות והמלצות אשר נבחנו ע״י וועדה מקצועית הכוללת גם את טכנולוג המזון של החברה העירונית. יחד עם בחירת הילדים, ולאחר בחינת פרמטרים נוספים- הוועדה המקצועית בחברה העירונית המליצה פה אחד על חברת לאנץ' טיים, המתמחה במזון לילדים. ללאנץ׳ טיים ניסיון משמעותי בהזנה לצהרונים וחוות דעת טובות מאוד על איכות המזון והשירות. ועדת המכרזים של דירקטוריון החברה העירונית בראשות חבר המועצה עודד עמרם אישרה את הבחירה,  והחל מהיום הראשון ללימודים הארוחות לילדי העיר יוגשו ע"י חברת לאנץ׳ טיים.

צופית גולן, יו"ר הנהגת ההורים העירונית: "ברצוננו להודות לחברה העירונית על התהליך. לקחנו חלק פעיל בסיורים ובטעימות, והיינו חלק מהוועדה המקצועית שהמליצה על הספק הזוכה. אנו סומכים על החברה העירונית בניהול כל ענייני הצהרונים, נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה מלא עימה".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh